Onomatopoeia

Onomatopoeia – Experimental Typography in Motion

Music: Starstruck by Santigold